•  

    Müşteri Destek Hattı

    (+0412) 235 49 29

  •  

    E-Posta

    info@demormanurunleri.com.tr

Turkish Arabic Bulgarian Chinese (Simplified) English Russian Ukrainian

Kalite Sertifakaları

    ISO 9001
ISO International Organization for Standardization'un kısa yazılışıdır. Uluslararası standardizasyon örgütünün oluşturduğu bir kalite yönetim standardıdır. ISO 9001 Belgesi ile ilgili firmamızın ürün veya hizmetlerinin uluslararası kabul görmüş bir yönetim sistemine uygun olarak sevk ve idare edilen bir yönetim anlayışının sonucunda ortaya konduğu ve dolayısı ile firmamızın ürün ve hizmet kalitesinin sürekliliğinin sağlanabileceğinin güvencesi belirlenmiştir.
    ISO 14001
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, her türlü üretim sektöründe, ürünün ilk aşamasından tüketiciye sunulmasına kadar geçen her adımda çevresel etkilerin dikkate alınarak üretimin gerçekleştirilmesini sağlayan sistematik bir yaklaşımdır. ISO 14001, firmamızın çevresel performansının kontrol edilmesi ve geliştirilmesi sürecini tanımlayan uluslararası bir standarttır.
    OHSAS 18001
BSI (British Standarts Institute) tarafından yayınlanmış "iş sağlığı ve güvenliği" standardıdır. OHSAS 18001, iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin firmamızın genel stratejileri ile uyumlu olarak sistematik bir şekilde ele alınıp sürekli iyileştirme yaklaşımı çerçevesinde çözümlenmesi için kullanılan etkin bir araçtır. OHSAS 18001'in temel amacı; iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal mevzuatın ışığı altında, firmamızdaki söz konusu riskleri ortadan kaldırarak veya en aza indirerek, sağlıklı, güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak ve bu ortamı yönetmektir.